Polityka prywatności

PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

  1. Podane przez Użytkowników dane osobowe MLC zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  
  2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie w celach związanych z przeprowadzaniem Transakcji oraz w innych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.
  3. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od MLC w związku z korzystaniem z GUNDEAL.EU chyba, że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie przedmiotowych informacji w celach komercyjnych polegających w szczególności na promowaniu w jakiejkolwiek formie działalności Użytkownika prowadzonej poza GUNDEAL.EU.